Mae tîm y prosiect 'Amrywiadau wrth Ryngweithio Ar-lein' yn cynnwys:

  • Academyddion sydd, ers dros 20 mlynedd, wedi bod ar flaen y gad wrth ddatblygu ac archwilio corpora llafar ac aml-foddol ac sydd wedi cyhoeddi ar wahaniaethau rhyng-amrywiol rhwng disgwrs llafar Prydain ac Iwerddon, aml-foddoldeb, adeiladu corpws, cyfathrebu proffesiynol, a dealltwriaeth o ryngweithio pobl â thechnolegau cyfathrebu digidol.
  • Cynorthwywyr ymchwil ym Mhrifysgolion Caerdydd a Limerick
  • Project consultants ac ymgynghorwyr academaidd sydd ag arbenigedd mewn ieithyddiaeth corpws a phragmateg corpws aml-foddol sy'n cynghori ac yn cefnogi tîm y prosiect
  • Cynrychiolwyr rhanddeiliaid y prosiect a defnyddwyr terfynol proffesiynol sy'n cyd-ddatblygu'r ymchwil, gan roi sicrwydd strategol i'r prosiect a helpu i fwyafu perthnasedd gweithgareddau ac allbynnau'r prosiect

Academyddion

Cyd-Brif Ymchwilwyr y Prosiect


Dawn Knight
Prifysgol Caerdydd

Anne O’Keeffe
Mary Immaculate College

Cydweithwyr academaidd


Svenja Adolphs
Prifysgol Nottingham

Benjamin Cowan
Coleg y Brifysgol Dulyn

Tania Fahey Palma
Prifysgol Aberdeen

Fiona Farr
Prifysgol Limerick
This image has an empty alt attribute; its file name is SPeraldi_Photo.jpg
Sandrine Peraldi
Coleg y Brifysgol Dulyn


Cynorthwywyr ymchwil


Christopher Fitzgerald
Mary Immaculate College

Justin McNamara
Mary Immaculate College

Geraldine Mark
Prifysgol Caerdydd

Project Consultants


Leigh Clark
Bold Insight UK

Christoph Rühlemann
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Ymgynghorwyr academaidd

Cynrychiolwyr rhanddeiliaid y prosiect